1. jun, 2015

Ligga sked

Tror inte du förstår hur glatt hennes hjärta slår
Med din röst helt nära hennes öra
Kanske inte alla de rätta orden en hon vill höra
Men duger gott och lite till
När det enda hon vill
Är att krypa tätt intill, nära, nära
Känna dina andetag, känna en suck av välbehag
Nöjer sig dock med att ligga sked
Helt sant att det inte behöver innebära mer
En hon har längtan att bara vara
Att andas för en kort minut
I sin egen takt utan att fatta beslut
Att bara vara den hon är i er gemensamma sfär.
Naken. Utan skal
Naken tillsammans utan krav.

Sanna