14. feb, 2016

Paus

Paus från det som ännu ej är klart
Paus för att låta tankar gå
Och för att ge plats åt andra som pockar på (bråkar så..)
Paus ifrån ord som inte bildar en egentlig mening
Paus från det som som tar energi i ens liv
Paus in i tanken så handling får plats
Handling att agera ditt hjärtat vill
Paus utan direktiv av det beräknande
Tanken tiger still
Paus för att det är du värd
Hela vägen in i din egen atmosfär
Paus för att det är det du vill
För att ord, tankar, trasslar till
Paus!

Sanna Österman